2

Om oss

Sjökvarteret är beläget strax norr om Mariehamns österhamn och erbjuder en levande marin miljö med båtbyggeri, smide och annat hantverk jämte museum och restaurang. Det finns en hamn med 300 m kaj och det mesta i serviceväg. Vi ordnar även årliga marknader och evenemang.

I vårt vackra Sjökvarter vandrar du omkring i ett traditionellt åländskt sjöviste med båthus och bodar. Här kan du besöka hantverkshuset Salt, smyckessmedjan Guldviva och restaurang Pub Niska. I Sjökvarterets museer tillhandahålls utställningar om skepps- och båtbyggeri från förr och nu samt en utställning om storbåtar. I kvarteret finns även ett motormuseum och längst ut på vågbrytaren har ett Sjöfararkapell timrats upp. Idag är kapellet ett populärt ställe för dop och vigslar.

Styrelsen:

Ordförande: Titte Törnroth
Ledamöter: Donny Isaksson, Pia Lundén, Joanna Isaksson och Henrik Karlsson
Suppleanter: Terese Flöjt, Susanne Vävare, Björn Hägerstrand, Mats Örblom, Anna Holmström

3
2 3
Alanta

Sjökvarterets kärnverksamhet - de nordiska klinkerbåtstraditionerna har tilldelats en plats i Unescos världsarvslista

I december 2021 tilldelades de nordiska klinkerbåtstraditionerna en plats i Unescos världsarvslista gällande värnandet av det immateriella kulturarvet.

Stiftelsen egen kärnverksamhet är ett båtbyggarmuseum där olika traditionella båtbyggen presenteras, vilka verktyg som använts och hur. Materialet som presenteras omfattar allt från fotografier på båtar, både färdiga och under konstruktion, ritningar, båtmodeller och en halv spant i skala 1:1 samt båtar av kulturhistoriskt värde. Vid sidan om båtbyggarmuseet får besökare ströva fritt eller boka guidningar på området som består av varvsområdet, sjöviste, hamn, ateljéer, verkstäder och arbetsrum, två museer och tre hantverksaffärer samt en restaurang. De verksamma i området tar gärna emot gäster och berättar om sin verksamhet för besökarna. Sjökvarteret förvaltar och underhåller samt möjliggör verksamheter i området för bland annat följande byggnader; de båda båtbyggarhallarna, servicehuset, restaurangen, motormuseet, båken, masthugget, smedjan,
skyddsrummet och båtbyggarmuseet.

Nordic Clinker Boat Traditions
Alanta Nordic Clinker Boat Traditions

Vår historia

Stiftelsen Sjökvarteret grundades 1994 av Mariehamns stad och kom till för att verksamheten som startats med byggen av skutorna Albanus och Linden skulle kunna fortsätta.

Verksamheten i Sjökvarteret handlar således om bevarandet av ett för Åland centralt kulturarv. Ingen annanstans på Åland bevaras på detta sätt kunskap om traditionellt båt- och skeppsbyggeri eller riggning och segling av gamla skutor.