web-d7b70715-5ae1-4762-b52d-ad5cebef0801

Integritets- och dataskyddspolicy

Den nya dataskyddsförordningen införs den 25:e maj 2018 (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ökar dina möjligheter att bestämma över hur bland annat stiftelser hanterar uppgifter om dig och de personliga data som skapas när du använder dessa.

Personuppgifter

Vi är angelägna att skydda våra kunders integritet. Nedan kan du läsa mer om hur Stiftelsen Sjökvarteret hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med införandet av GDPR. Med dina personuppgifter menar vi de uppgifter vi samlar in och sparar om dig eller den organisation du företräder. Vi använder oss utav de uppgifter du lämnar till oss. Det är alltså uppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och dylikt. Användningsområdet för våra uppgifter, de uppgifter vi sparar används främst för att kunna få kontakt med kunder. I vissa fall behöver vi dela med oss av denna information till samarbetspartners, d.v.s adresstjänster m.m.

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att se till att dina uppgifter är skyddade hos oss och vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Dina rättigheter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss och fråga om de uppgifter vi
sparat om dig. Du är också alltid välkommen att begära att få tillgång till dess
uppgifter och rätta dem vid behov. Om du inte tillåter att vi sparar uppgifter
om dig i vårt register bör du kontakta oss.

Registerinnehavare

Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, FO-nr 1012081-5
Österleden 110
AX-22100 Mariehamn
[email protected], +358(0)405283899

web-d7b70715-5ae1-4762-b52d-ad5cebef0801