web-d7b70715-5ae1-4762-b52d-ad5cebef0801

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol och droger hör inte ihop med verksamheten i Sjökvarteret. Målet är att främja och bidra till ett samhälle fritt från narkotika och doping, samt minska skadorna orsakade av alkohol- och tobaksbruk.

Förenings- och ungdomsverksamhet

Alkoholdrycker får inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet inom Sjökvarterets område. Det är nolltolerans mot narkotika och doping. De aktiva får inte använda tobak och som viktig förebyggande åtgärd ska ledare inte använda tobak i kontakten med minderåriga. Om en aktiv bryter mot reglerna ska enskilt samtal hållas med den aktiva och dennes målsman. Om narkotikabruk upptäcks ska även sociala myndigheter kontaktas. I första hand ska den aktiva få hjälp och stöd, avstängning blir aktuellt om den aktiva inte ändrar sitt beteende. Ledare som bryter mot reglerna ska ges tillsägelse och vid allvarlig förseelse stängas av som ledare.

Övrig verksamhet

Alla inom Sjökvarteret verksamma personer ska arbeta för ett minskat alkohol- och tobaksbruk. Nolltolerans ska gälla för narkotika och doping. Det bör ligga på allas ansvar att alkohol- och drogpolicyn efterlevs.

web-d7b70715-5ae1-4762-b52d-ad5cebef0801