Hamnkontoret

Öppettider:

Kontakt:

+358 40 5283899
[email protected]

Hamnavgift betalas till hamnkontoret under öppettiderna. Vid övriga tider erläggs avgift till IBAN: FI60 6601 0001 2016 80, BIC: AABAFI22, Stiftelsen Sjökvarteret.

SkuthamnPris
Fritidsbåt <12m30€
Fritidsbåt >12m35€
TvättmaskinIngår
Handikappanpassat WCFinns
Dusch & omklädningsrumIngår
El och vattenIngår
Flytbrygga (dagsbesök)
Avgiftsfri flytbrygga finns till förfogande för dagsbesökare.

Elavgift betalas enligt överenskommelse om el används. För övernattande gäster gäller samma taxa som ovan.

Notera att man inte får kasta ankare! Angöring sker via mooringlinor/bojar och djupet omkring bryggan är endast ca 1-2,5 meter.
3-karta-mobil

Faciliteter

Tillgång till faciliteter ges via Hamnkontoret under öppettiderna efter erhållen betalning.

Dusch & Omklädningsrum

Öppet med kodlås.

Serviceutrymme

Öppet med kodlås.

Bastu

Erbjuds i mån av möjlighet.

Uppläggningsplatser samt båtplats

Allmänna regler

Alla båtägare skall ha ett giltigt försäkringsbevis, varav det framgår att hen har nödvändig försäkring för båten som förvaras/förtöjs i Sjökvarteret.

Uppläggningsplatserna ska vara tömda senast den 31 maj, i annat fall faktureras  en extra avgift.  Det är på kundens ansvar att meddela Sjökvarteret när båten är borttagen och om man vill ha kvar platsen följande höst/vår. Hyrd plats får endast användas för uppställning av båt på vagn, vagga eller annan säker båtstöttning.

Numrerad plats i Sjökvarterets hamn hyrs ut till person mot en fastställd avgift per seglationsperiod eller vintersäsong. 

Båt, som förtöjts eller förvarats på annans eller olämplig plats, skall på platsinnehavarens eller Sjökvarterets uppmaning ofördröjligen undanskaffas. Om ägaren ej kan anträffas eller är okänd, skiftas båten ur vägen till annan plats. Skiftningen sker då på ägarens ansvar och bekostnad, genom Sjökvarterets försorg. 

Uthyrningen handhas av Sjökvarteret, som har rätt att förvägra plats i anläggningen för båt som på grund av storlek eller andra särskilda omständigheter är farlig eller olämplig för ifrågavarande plats.

Platser är personliga och kan inte hyras ut i andra hand. I det fall hyrd båtplats inte nyttjas i enlighet med givna föreskrifter har Sjökvarteret rätt att med omedelbar verkan indra rätten till båtplats, varvid erlagd båtplatsavgift inte återbetalas. 

Båt, som ligger vid vinteruppläggningsplats, skall sjösättas senast 31 maj. I annat fall uppbär Sjökvarteret en extra avgift som årligen fastställs.