Bli sponsor

Är du intresserad av att stöda vår verksamhet med ändamålet att bevara och utveckla Sjökvarteret på bästa sätt?

Pris
Logo på webbplats + skyltMin. 1000€/år
Övrig synlighetEnligt överenskommelse
Bänk350€
Bord och två bänkar1000€
sponsor
bänkar
sponsor bänkar

Privata donationer

Även privatpersoner är välkomna att sponsra vår verksamhet med valfri summa!

Betala in direkt på vårt konto och märk betalningen med “Donation”.

FI60 6601 0001 2016 80
BIC: AABAFI22
Stiftelsen Sjökvarteret

2