Event

Sommarstång i Sjökvarteret

På midsommardagen, lördagen den 22 juni, kl. 12:00 reser vi i Sjökvarteret igen en sommarstång.
I fjol var det konstnären Anna Sundblom-Westerlund som stod för stångens design.
Hon lämnade i samband med resningen över stafettpinnen till konstnären Edward Johansson
som fick uppdraget att skapa stången för år 2024.
Sjökvarteret hälsar alla varmt välkomna!
🕊