Uthyrning av försäljningsplatser under säsongen 2024

Att fler försäljare på ett område har stor nytta av varandra och drar fler kunder till samtliga aktörer, känner vi alla till. Styrelsen för Sjökvarteret vill utveckla området och göra det till en naturlig mötesplats där kunder/besökare kan gå runt och njuta av alla vackra skutor och projekt som växer fram här i kvarteret och samtidigt kunna njuta av en bit mat, kaffe, en glass eller varför inte ett glas vin?

Stiftelsen för Sjökvarteret i Mariehamn sr hyr ut följande objekt/platser inför säsongen 2024

  1. Båken, har du en idé till vad den kan användas som? I nuvarande form är Båken spartansk, det finns dock en stor potential att få till något riktigt trivsamt. Sjökvarteret deltar inte i eventuella ombyggnadskostnader utan det sker på hyrestagarens bekostnad. Ifall betydande förbättringsåtgärd sker, avtalas om hyreskontraktets längd skilt. I annat fall hyrs Båken ut med ett år i taget.  Anbud ges i €/ säsong exkl. moms.
  2. Försäljningsbodar fyra stycken á 8,5 kvm. De nybyggda bodarnas placering kommer att flyttas till nya parkområdet mellan Båken och Salt inför säsongen 2024. Tillgång till el.  Anbud ges i €/månad exkl moms/månad/ försäljningsbod under tiden 1.6-30.9.
  3. Plats för matvagnar/kaffevagn/glasskiosk etc under perioden 1.4-30.9 eller året runt. Anbud ges i €/ månad exkl. moms. Plats för matvagn finns redan nu under lågsäsong.

Hyrestagare bör anskaffa alla myndighetslov som behövs i sammanhanget. Samtliga hyror faktureras månadsvis i förskott. Alla platser saknar rinnande vatten, vatten hämtas antingen från piren eller servicehuset. Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr ansvarar inte för eventuella följder av omläggning av trafik, evenemang mm. samt förbehåller sig rätten att förkasta anbud i sin helhet som inte anses platsa in i verksamheten eller av annan orsak. Skriftliga anbud innehållande anbudspris samt verksamhetsbeskrivning skall inlämnas till; Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr Österleden 110, AX-22150 MARIEHAMN eller via e-post; [email protected]  Märk: “Anbud sommar 2024”.