Uthyrning av försäljningsplatser under sommaren 2023

Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr hyr ut följande objekt/platser inför sommarsäsongen 2023

  1. Båken, har du en idé till vad den kan användas som?
  2. Försäljningsbodar á 8,5 kvm
  3. Plats för matvagn 

Närmare beskrivning av objekten:

  1. Båken; Har du någon idé om vad Båken kunde användas till? Finns inget rinnande vatten eller toalett, servicehus med toalett finns på Sjökvarterets område. I nuvarande form är Båken spartansk, det finns dock en stor potential att få till något riktigt trivsamt. Sjökvarteret deltar inte i eventuella ombyggnadskostnader utan det sker på hyrestagarens bekostnad. Ifall betydande förbättringsåtgärd sker, avtalas om hyreskontraktets längd skilt. I annat fall hyrs Båken ut med ett år i taget.  Anbud ges i €/ säsong exkl. moms.
  2. Försäljningsbodar (finns fyra stycken) á 8,5 kvm. De nybyggda bodarnas placering kommer att vara vid “lilla torget” mellan nya servicehuset samt Albanus bod med sjöutsikt. Tillgång till el. Rinnande vatten finns i närheten. Anbud ges i €/månad exkl moms/månad/ försäljningsbod under tiden 1.6-30.9. Lägsta anbud 600 €/månad/försäljningsbod. Perioden kan förlängas.
  3. Plats för matvagn under perioden 1.5-30.9 eller året runt. Anbud ges i €/ månad exkl. moms.

Hyrestagare bör anskaffa alla myndighetslov som behövs i sammanhanget. Samtliga hyror faktureras månadsvis i förskott. Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr ansvarar inte för eventuella följder av omläggning av trafik, evenemang mm. samt förbehåller sig rätten att förkasta anbud i sin helhet som inte anses platsa in i verksamheten eller av annan orsak. Skriftliga anbud innehållande anbudspris samt verksamhetsbeskrivning skall inlämnas till; Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr Österleden 110, AX-22150 MARIEHAMN eller via e-post; [email protected]  Märk: “Anbud sommar 2023”.