Tillgängligheten i Sjökvarteret förbättras

Ålands radio gjorde en intervju med Sjökvarterets VD gällande Leaderprojektet som pågår som bäst. Länk till intervjun hittar du här:

sjokvarteret-okar-attraktionskraften Ljudfil