Sjökvarteret i Mariehamn är Ålands nyaste Sälle-hamn

Sälle-hamnprogrammet är Håll Skärgården Ren rf:s miljöprogram för hamnar! Sälle-flaggan visar att hamnen har föresatt sig att följa Sälle-hamnprogram och då kan du vara säker på att hamnen engagerar sig i miljövänlig verksamhet som beaktar säkerhetsaspekter.
Sjökvarteret ligger i Mariehamns östra hamn. I Sjökvarteret finns platser för gästande skutor, allmogebåtar samt fritidsbåtar. Här erbjudes service för både övernattningar och dagsbesök. Hamnkontoret är öppet under högsäsong alla dagar kl. 10-15. I Sjökvarteret kan man vandra omkring bland båthus, bodar, båtbyggeri, sjöfararkapell, hantverkare, olika museum och restauranger. Tyvärr kan du ännu inte tömma din septiktank i Sjökvarteret pga avloppsproblem.
Du kan nu hitta Sjökvarteret på vår Sälle-karta på adressen www.sallekarta.fi
Välkomna till vår gästhamn!
⚓️🇦🇽🦭