20220711_075111

Guidning i Sjökvarteret

Guidning i Sjökvarteret erbjuds under juli månad.

 

Turerna som erbjuds är bland annat:

-Bondeseglation

-Livet på sjön

Guidningen pågår ca. 45 min – 1 h/gång.

Sjökvarteret jobbar med ständiga förbättringsåtgärder för tillgängligheten. All verksamhet i Sjökvarteret baseras på hållbarhet, tillgänglighet, inkludering samt utveckling.

 

Mer information samt betalningslänk kommer!

20220711_075111