Event

Tjärdag på Sjökvarteret

Nordic Tar Network samlar verksamma från olika yrkesområden och kompetenser inom Norden för att utbyta kunskap och erfarenheter kring trätjära. Nätverket har sedan 2011 ordnat seminarier och forskningsprojekt som breddat kunskapsbasen på området. Detta år äger träffen rum på Åland, den 19-21 oktober. På torsdagen den 20:e mellan kl 13:00-15:00 kommer alla deltagare i nätverket hit till Sjökvarteret för att bekanta sig med verksamheterna här. Kom och bekanta dej med andra tjärintresserade, lyssna på våra båtbyggares erfarenheter kring användningen av tjära och passa på att handla hem tjära till dina kommande projekt!

https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/nordic-tar-network-natverk-om-nordisk-tjara