Event

Estlandssvenskarnas dag i Sjökvarteret kl.9.30-18.00

På lördag, den 20 augusti, besöker Aibolands museum från Hapsal i Estland Sjökvarteret i Mariehamn.

Vi får ta del av estlandsvenskarnas liv och traditioner genom föredrag, musikuppträdanden och försäljning av bl.a. traditionellt hantverk.

Klockan 9:30 och varje halvtimme fram till 17:30berättar museets direktör, Ülo Kalm, och intendent, Anu Raagmaa, om estlandssvenskarnas liv fram till andra världskriget.

De har med sig en kopia av den berömda Aibotapeten, en 20 meter lång broderad vepa som beskriver minoritetens öden.

Klockan 10:00, 12:00, 14:00 och 16:00 bjuder Liisa Koemets,

Lydia Kalda och Sirje Kaasik på estlandssvensk folkmusik på talharpa.

Klockan 11:00 inviger Ülo Kalm dagen med ett tal.

Det har funnits en svenskspråkig minoritet i västra Estland, Aiboland, åtminstone sedan 1200-talet.

I början av 1900-talet var estlandssvenskarna fortfarande en stark och betydelsefull befolkningsgrupp men andra världskriget och den sovjetiska eran blev ödesdiger för minoriteten.

Idag finns det bara en liten spillra kvar.

Vi i Sjökvarteret är mycket glada över det här besöket och hoppas att många kommer till oss på lördag.