I Skuthallen pågår klinkbåtbyggeriet för fullt

Dels handlar det om två publica storbyggen som Emelia och Alanta. Men det pågår ytterligare två projekt. Det är båtbyggaren Madeleine Harms som bygger en Kökarjulla och hennes kollega Petter Mellberg som bygger en så kallad fyrabords båt, en föregångare till åländska skötbåten.

– Det är inte så många som beställer en träbåt idag. Och om ingen beställer så kan inte vi heller bygga båtar och finns det en risk att hantverket inte överlever, säger Petter Mellberg.

Petters projekt med att bygga en klinkbyggda fyrabords båt helt utan mall finansieras med ett ettårigt stöd från Svenska kulturfonden.

Det var i december 2021 som UNESCOs generalkommitté beslutade att nordisk klinkbåtstradition ska skrivas in på den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Du kan lyssna på hela intervjun här:

byggs-batar-aldrig-forr-sjokvarteret